Over Felix Meritis

Geschiedenis

Aan de Keizersgracht nummer 324 werd in 1788 het gebouw Felix Meritis ingewijd door gegoede burgers uit de stad Amsterdam met wetenschappelijke en kunstzinnige interesse. De verschillende zalen van deze Tempel der Verlichting werden onder meer gebruikt voor concerten, literaire bijeenkomsten en debatten. Tot ver in de negentiende eeuw was de concertpraktijk van de Maatschappij Felix Meritis toonaangevend voor het hoofdstedelijk muziekleven.

clock Felix Meritis, collection Rijksmuseum Amsterdam  planetarium, collection Rijkmuseum Amsterdam  emblem of the society Felix Meritis, collecion Rijksmuseum Amsterdam
Objecten uit de tijd van het genootschap Felix Meritis: cartelklok, planetarium en het wapenembleem (collectie Rijksmuseum Amsterdam)

Nadat in 1889 de sociëteit Felix Meritis ontbonden werd, kocht de drukkerij Holdert & Co. het gebouw en sloopte voor een groot deel het interieur. Een brand in 1932 vernielde gedeeltelijk de voorgevel. Het gebouw werd echter hersteld en na de oorlog nam de Communistische Partij van Nederland haar intrek in Felix Meritis en rolde het dagblad De Waarheid van de persen. Tijdens de roerige jaren zestig veranderde het gebouw in een cultuurpaleis onder de naam Shaffy Theater, waar tal van experimentele dans-, mime-, toneel- en muziekvoorstellingen werden opgevoerd door onder meer Ramses Shaffy, Liesbeth List, Freek de Jonge en vele andere bekende en onbekende artiesten.

Connecting Cultures
Vanaf 1988 zette de Stichting Felix Meritis de activiteiten in eigentijdse vorm voort: Felix Meritis werd een Europees Centrum voor Kunst en Wetenschappen.

Door het rijke culturele, politieke en maatschappelijke verleden, de ruimtelijke capaciteit en de unieke architectonische en akoestische kwaliteiten is het gebouw Felix Meritis bij uitstek geschikt om een prominente rol te spelen in het culturele leven van Amsterdam. De accommodatie nodigt uit tot vrije gedachtewisseling, informele ontmoetingen, verdieping en dialoog, indachtig het Hollands Verlichtingsideaal. Hierbij ligt de nadruk op de rol van het individu en actief burgerschap.

Partners
Felix Meritis is voor velen een vrijhaven voor onafhankelijk denken, kennisoverdracht en kunstgenot. Felix Meritis initieert in samenwerking met haar partners projecten als Forum Amsterdam, The People Network, Gulliver Connect, de Nacht van de Filosofie, de Nacht van de Rechtsstaat en de Globaliseringslezing.  Door gastvrijheid te verlenen aan organisaties als The Amsterdam-Maastricht Summer University (www.amsu.edu), Max Wagener Stichting en Stichting Internationale Culturele Activiteiten/SICA (www.sica.nl) biedt Felix Meritis een platform voor (inter)nationale uitwisselingen en ontmoetingen in de breedste zin van het woord. Ook internationale organisaties als The Red House (Sofia), The Caucasus Foundation (Tbilisi), KulturKontakt (Wenen), Stiftung Zunkunft Berlin E.v. en Open Siberia Agency (Novosibirsk) behoren tot het netwerk van Felix Meritis.

Gerelateerd

Publicaties

Spiegel van Amsterdam - Geschiedenis van Felix Meritis
Lees meer

AMSU Felix zaalverhuur Felix Felix agenda Soul for Europe