Agenda

Zoeken in agenda

jan / feb / mar / apr / may / jun / jul / aug / sep / oct / nov / dec / Alles

Friday 21 September 2012 / Burgerschap

Privacycafé: Registratiebelust of bewust? De kinddossiers

DOOR OMSTANDIGHEDEN AFGELAST. WORDT VERSCHOVEN NAAR NADER TE BEPALEN DATUM.

Verplichte identificatie, identiteit en het recht op anonimiteit zijn thema's die steeds urgenter worden in de hedendaagse samenleving. Wat vinden we hier eigenlijk van? 

In de serie privacycafés ditmaal aandacht voor de kinddossiers. Inmiddels worden ook kinderen in verschillende domeinen digitaal gevolgd. Bij instanties zoals bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en onderwijs is er een steeds groter wordende tendens om de opgebouwde dossiers aan elkaar te verbinden. Hierdoor zou men versnippering van informatie en hulpverlening kunnen tegengaan maar ook coördinatieproblemen en moeilijkheden bij het verdelen van de verantwoordelijkheid kunnen hiermee worden opgelost.

Wordt er echter wel goed gekeken naar de werkbaarheid van deze digitale kinddosiers? Hoe verhoudt het middel van registratie zich tot het doel? Kunnen we bijvoorbeeld kindermishandeling wel voorkomen met de digitale opslag van gegevens van kinderen? Rechtvaardigt het gedrag van ouders de registratiezucht van de overheid, of is het denken over de autonomie van het gezin veranderd? Welk kindbeeld ligt ten grondslag aan deze ontwikkelingen en hoe is dat veranderd in de laatste decennia?

De serie privacycafés is onder leiding van Joyce Hes, vicevoorzitter van Stichting Bescherming Burgerrechten. In een ongedwongen setting in de foyer van Felix Meritis spreekt zij ditmaal over de kinddossiers met o.a. Justine Pardoen (Ouders Online), Bas Levering (o.a. docent/onderzoeker Universiteit Utrecht, hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk Magazine), Marc van Gemert (Programmamanager Hervormingen Zorg voor de Jeugd - Gemeente Amsterdam en programmamanager/Senior Adviseur bij Project- en Adviesbureau SPA - Gemeente Amsterdam) en het publiek.

Georganiseerd door Stichting Bescherming Burgerrechten en Felix Meritis. Mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het vfonds en Stichting Democratie & Media.

Afdrukken

AMSU Felix zaalverhuur Felix Felix agenda Soul for Europe